Açıköğretim bölümünün en popüler bölümlerinden birisi de felsefe bölümüdür. 4 ana dalda eğitim verilmektedir ve 4 yıllık bir bölümdür. Felsefe, mantık, felsefe tarihi ve bilim tarihidir.

Felsefe bölümü açıköğretim fakültesinde kredili sistemde eğitim vermektedir. Aldığı ders sayısı artmakta ve sisteme göre dersler parçalı haldedir.

açıköğretim felsefe bölümü dersleri

açıköğretim felsefe bölümü dersleri

Aşağıda yer alan listede bütün dönemlere ait ders listesi yer almaktadır.

1. Sınıf Güz Dönemi Dersleri:

- İLKÇAĞ FELSEFESİ
- PSİKOLOJİYE GİRİŞ
- SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR
- SOSYAL POLİTİKA
- SOSYOLOJİYE GİRİŞ
- UYGARLIK TARİHİ I
- TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

1. Sınıf Bahar Dönemi Dersleri:

- BİREY VE DAVRANIŞ
- GENEL MATEMATİK
- İNSAN VE TOPLUM
- KÜLTÜR TARİHİ
- SEMBOLİK MANTIK
- UYGARLIK TARİHİ II
- TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

2. Sınıf Güz Dönemi Dersleri:

- ANTROPOLOJİ
- EPİSTEMOLOJİ
- FELSEFE
- KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ
- ORTAÇAĞ FELSEFESİ I
- YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ
- ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2. Sınıf Bahar Dönemi Dersleri:

- BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
- EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
- GÜZEL SANATLAR
- METAFİZİK
- MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ
- ORTAÇAĞ FELSEFESİ II
- ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

3. Sınıf Güz Dönemi Dersleri:

- BİLİM FELSEFESİ
- ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
- ETİK
- MODERN FELSEFE I
- SİYASET FELSEFESİ I
- TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
- ALMANCA I-FRANSIZCA I-İNGİLİZCE I

3. Sınıf Bahar Dönemi Dersleri:

- İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
- MANTIĞIN GELİŞİMİ
- MODERN FELSEFE II
- SİYASET FELSEFESİ II
- SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER
- TÜRK SİYASAL HAYATI
- ALMANCA II-FRANSIZCA II-İNGİLİZCE II

4. Sınıf Güz Dönemi Dersleri:

- ÇAĞDAŞ FELSEFE I
- DİL FELSEFESİ
- ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
- SOSYAL PSİKOLOJİ I
- TARİH FELSEFESİ I
- TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ I
- ALMANCA III-FRANSIZCA III-İNGİLİZCE III
- TÜRK DİLİ I

4. Sınıf Bahar Dönemi Dersleri:

- ÇAĞDAŞ FELSEFE II
- KLASİK MANTIK
- SOSYAL PSİKOLOJİ II
- TARİH FELSEFESİ II
- TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ II
- ZİHİN FELSEFESİ
- ALMANCA IV-FRANSIZCA IV-İNGİLİZCE IV
- TÜRK DİLİ II